V polovině léta roku 1936 začala v malém, tehdy zhruba šestitisícovém moravském městě Uherský Brod výstavba zcela nové zbrojní továrny. V té době to byl jen jeden z mnoha projektů, jimiž se Československá republika pokoušela připravit na válku s nacistickým Německem. Dávno ale dávno víme, že se jednalo o jeden z významných mezníků vývoje našeho i světového zbrojního průmyslu.

O 85 let později se Česká zbrojovka a.s. v Uherském Brodě řadí k hrstce přímých pokračovatelek slavných tradic čs. meziválečného zbrojního průmyslu; z výrobců ručních palných zbraní je vlastně vůbec jediná, která se může pochlubit tak dlouhou historií a nepřerušenou činností. Ve své branži se objemy výroby a prodeje, v posledních letech neustále rostoucími, už dlouho řadí ke světové elitě. A navíc je součástí mezinárodního holdingu CZG – Česká zbrojovka Group, jemuž se nedávno podařilo odkoupit proslulou americkou firmu Colt a hodlá toho využít k další expanzi zejména na prestižním trhu USA.

U příležitosti letošního půlkulatého jubilea značky CZ si pojďme připomenout nejvýznamnější momenty jejího příběhu.

Česká zbrojovka, akciová společnost v Praze, závod v Uherském Brodě (1936–1945)

Zbrojní závod v Uherském Brodě na jihovýchodě Moravy je vybudován v roce 1936 jako pobočka hlavní továrny České zbrojovky ve Strakonicích v rámci vládou iniciovaného přesunu strategických výrobních kapacit od západních hranic ohrožených nacistickým Německem do východních oblastí republiky. Nejen v československém měřítku jeden z nejmodernějších zbrojních podniků se v prvních letech své existence věnuje zejména produkci leteckých kulometů pro čs. armádu i pro export. Za okupace 1939–1945 je zavedena výroba leteckých kulometů pro německou brannou moc. Poprvé se objevuje snaha doplnit sortiment o civilní zbraně: vzduchovky a malorážky. Po osvobození je v uherskobrodské továrně zavedena národní správa.

Utajená továrna: objekty zbrojovky v Uherském Brodě byly v roce 1936 navrženy tak, aby při pohledu z letadla připomínaly městskou zástavbu.

Česká zbrojovka, národní podnik, Strakonice, závod v Uherském Brodě (1946–1949)

Po první vlně znárodnění čs. průmyslu zůstává uherskobrodský podnik pobočným závodem mateřské továrny České zbrojovky ve Strakonicích. Kvůli poválečnému výpadku objednávek ozbrojených složek je zavedena hromadná výroba civilních zbraní (vzduchovky, malorážky, samonabíjecí brokovnice). V letech 1948–1949 postupně začíná produkce samopalů. Zejména vzor 48 (v roce 1950 přejmenovaný na 23/25) tehdy představuje nejpokrokovější zbraň své kategorie.

Po druhé světové válce se jako první rozběhla výroba zlamovacích vzduchovek.

Závody přesného strojírenství, n. p., Uherský Brod (1950–1958)

Osamostatnění podniku, zároveň ale přímé podřízení ústředním orgánům státní správy; začátek důsledného uplatňování plánovaného hospodářství. Od roku 1950 výrobě dominují dodávky pro ozbrojené složky (samopaly, samonabíjecí a odstřelovačské pušky), které s sebou počínaje rokem 1952 nesou mnoho technických potíží. V reakci na to od roku 1955 opět nabíhá produkce civilních zbraní (vzduchovky, startovací pistole, samonabíjecí pistole), která od této doby tvoří jeden z pilířů uherskobrodského výrobního portfolia.

Uherskobrodský samopal vz. 48, v roce 1950 přejmenovaný na samopal 23/25, byl ve své době vůbec nejmodernější zbraní tohoto typu na světě.

25. výročí svého založení oslavila uherskobrodská zbrojovka jako součást tzv. oborového podniku Závody Říjnové revoluce, n. p. Vsetín.

Závody Říjnové revoluce, n. p. Vsetín, závod 5 – Uherský Brod (1958–1965)

Velká reorganizace čs. průmyslu uvádí na scénu tzv. výrobně hospodářské jednotky jako střední stupeň řízení národního hospodářství. Uherskobrodská zbrojovka je začleněna do oborového podniku Závody Říjnové revoluce, n. p. Vsetín. Hlavními produkty jsou služební ruční palné zbraně pro domácí ozbrojené složky (proslulé samopaly vz. 58 a vz. 61 Škorpion), centrálně nařízenými delimitacemi se však do Uherského Brodu postupně přesunuje převážná část výroby civilních střelných zbraní v Československu (vzduchové pušky a pistole, malorážky ZKM, kulovnice ZKK, různé typy pistolí).

Přesné strojírenství, n. p., Uherský Brod (1965–1982)

Pod tímto názvem je podnik podřízen oborovému ředitelství Zbrojovka Brno, v roce 1968 přejmenovanému na Zbrojovka, generální ředitelství se sídlem v Brně, v němž se jinak soustřeďují především podniky zaměřené na produkci a vývoj zemědělských strojů. Uherskobrodská továrna se nadále zabývá výrobou služebních zbraní, nyní už ovšem rovněž pro vývoz, a ve stále větší míře exportuje civilní střelné zbraně do západních zemí. V rámci modernizace sortimentu, zahájené ve druhé polovině 60. let, vzniká mj. přelomová pistole CZ 75. Pro zajištění průběžné zaměstnanosti je začátkem 70. let zavedena výroba součástí turbovrtulových leteckých motorů; v roce 1975 podnik začíná také s produkcí traktorové hydrauliky.

Při oslavách 30. výročí založení zbrojovky v Uherském Brodě se zdůrazňovala její orientace na export.

Agrozet Uherský Brod, koncernový podnik (1983–1988)

Uherskobrodský podnik se stává součástí státní hospodářské organizace Agrozet, koncern zemědělského strojírenství se sídlem v Brně (vznikla z generálního ředitelství Zbrojovka při přechodu od trustového řízení na koncernové). V celkovém součtu v těchto letech převažuje nezbrojní produkce (hydraulika pro traktory, součásti leteckých motorů), následovaná výrobou loveckých a sportovních zbraní zejména pro export. Továrna se potýká se zastaralostí strojového parku, která brzdí plánovaný náběh výroby nové generace služebních zbraní. Díky výnosům z prodejů pistolí CZ 75 do zahraniční jsou pořizovány první CNC stroje.

Státní podnik Česká zbrojovka Uherský Brod (1988–1992)

V další fázi reorganizace čs. průmyslu se uherskobrodská zbrojovka pod svým tradičním názvem opět osamostatňuje. V roce 1989 se komunistický režim v Československu hroutí a Česká zbrojovka za nové politické a hospodářské situace výrazně mění své zaměření: na dlouhou dobu je přerušena tradice vývoje a produkce automatických zbraní, dochází k ukončení výroby traktorové hydrauliky i převodovek leteckých motorů a uvolněná kapacita je využita k radikálnímu navýšení výroby civilních zbraní. K udržení zaměstnanosti velkou měrou přispívá poptávka po pistolích řady CZ 75.

Zbrojovka v Uherském Brodě jako koncernový podnik Agrozet.

Náročná 90. léta Česká zbrojovka překonala díky navýšené produkci pistolí řady CZ 75/85.

Ke svým 70. narozeninám si Česká zbrojovka nadělila limitovanou edici zdobených kulovnic CZ 550.

Velkým úspěchem bylo v roce 2011 zahájení výroby nové generace automatických zbraní jednotlivce včetně první generace útočných pušek CZ BREN.

Česká zbrojovka a.s. (od roku 1992)

Dne 1. května 1992 se z České zbrojovky Uherský Brod stává akciová společnost, od roku 2001 s jedním většinovým (českým) vlastníkem. Privatizovaný podnik inovuje a rozšiřuje sortiment, pro který v první polovině 90. let zavádí vlastní značku CZ. Pomyslnou vlajkovou lodí jsou pistole rodiny CZ 75, jejichž věhlas ve stále větší míře šíří úspěšné firemní družstvo sportovních střelců podle pravidel IPSC. V rámci pronikání na nové trhy je vytvořena dceřiná společnost CZ-USA v roce 1997. Ve Spojených státech Česká zbrojovka kupuje proslulou značku Dan Wesson Firearms, v České republice perspektivní výrobní programy Zbrojovky Brno.

Zásadním mezníkem ve vývoji České zbrojovky a.s. je nástup nového managementu v roce 2006, pod jehož vedením firma v rychlém tempu uvádí na trh moderní modely stávajících typů zbraní (pistole, malorážky, kulovnice), přichází s novou generací služebních zbraní, s nimiž přezbrojuje českou armádu a sklízí úspěchy v zahraničí (útočné pušky, samopaly, granátomety), zavádí nejnovější špičkové technologie a začíná s rozsáhlou obnovou svého areálu. Rozvíjí se i nezbrojní produkce vysoce přesných součástí pro automobilový a letecký průmysl. Díky tomu všemu Česká zbrojovka Uherský Brod zaznamenává rekordní hospodářské výsledky a neustále navyšuje výrobní kapacitu, částečně i formou technologických transferů.

Od roku 2018 je Česká zbrojovka a.s. součástí mezinárodního holdingu CZG – Česká zbrojovka Group SE, který má za cíl stát se světovým lídrem ve výrobě ručních palných zbraní a do konce roku 2025 dosáhnout tržeb ve výši jedné miliardy eur. Důležitý krok k tomuto cíli představuje nedávná akvizice proslulé americké firmy Colt. I po tomto zásadním rozšíření Česká zbrojovka a.s. zůstává největším výrobcem skupiny CZG a její produkty se vyvážejí do bezmála 100 zemí celého světa.

K vynikající kvalitě dnešních zbraní CZ zásadně přispívají nejmodernější technologie. Tato robotická hnízda se uplatňují zejména při výrobě hlavních dílů pistolí.

V roce 2017 došlo k dosud nejradikálnější obměně pistolové nabídky značky České zbrojovky: na trh vstoupila nová rodina CZ P-10 s polymerovým rámem a přímoběžným, částečně předepnutým úderníkem.

Od roku 2018 je Česká zbrojovka a.s. součástí mezinárodního holdingu CZG – Česká zbrojovka Group SE.

Od roku 2018 je Česká zbrojovka a.s. součástí mezinárodního holdingu CZG – Česká zbrojovka Group SE.

Tolik rychlý průlet prvními 85 lety České zbrojovky Uherský Brod. V blízké době si historii značky CZ připomene také výběrem jejích nejdůležitějších či nejzajímavějších modelů.